Øystein Nygård

Øystein er en 26 år gammel mann som har jobbet som elektriker i ca. 8 år. Han har jobbet i diverse industrihaller, helidekk, store kontor bygninger, offshore, nye hus og rehab. Øystein er over gjennomsnittet interessert i elektro og i Oil-Comm har han gått fra å være ute på plattformer til å nå være OCG Elektro sin service elektriker.

Kontaktinformasjon

Tlf: +47 90 16 34 95